Hurbildning ™

No thanks - we are too busy - Hurbildning av Johan Dahl Utveckling

Har du någon gång varit på en kurs, föreläsning, ett seminarium eller liknande och tyckt att det var riktigt bra?

Har du trots detta kommit tillbaka till jobbet och gjort precis som förut?

Jag tror de flesta kan känna igen sig i detta och det ville jag ändra på. Efter att själv gått (och ja, faktiskt även hållit) otaliga utbildningar som mest har varit baserade på kunskapsöverföring där en känsla av korvstoppning varit återkommande kände jag att den modellen fungerar riktigt dåligt.

9 av 10 kronor i sjön

När jag nyfiket började leta efter statistik och mätbara effekter från alla möjliga kompetenshöjande insatser blev jag förvånad, eller snarare förskräckt.
Mängder av olika uppföljningar pekar på att utbildningsinsatser ofta bara skapar nya beteenden och bättre resultat c:a 10% av gångerna, ibland mer, ibland mindre.

Riktigt skrämmande var det att höra av ett e-utbildningsföretag (som alltså är experter på att utbilda online) berättade att endast 15 % av deltagarna ens slutförde kursprogrammen, d.v.s. gjorde alla stegen i en kurs. Jag undrar hur många av dessa 15% som dessutom omsatte sina nyvunna kunskaper i handling? Om det även här skulle vara 10% så innebär det att endast 1,5% av deltagarna skapar verkliga förbättringar och nya resultat.
Suck.

Kunskap är värdelös!

Ja, det kanske är att ta i fast kunskap som inte omsätts i handling är ju mer eller mindre värdelös, menar jag.  Jag brukar utmana talesättet ”Det är tanken som räknas” med att säga –Har du provat den förklaringen på barnen istället för julklappar?

Ett sätt att definiera lärande är att sortera in lärandet på 4 olika nivåer:

Nivå 0 = finns i pärmen

Till exempel: -Vad har ni för prioriterade mål i den här organisationen?
-Jaa du, det pratade vi ju om på den senaste kick-offen…vad var det nu igen? Jag tror jag har det här i pärmen…

Nivå 1 = känner till

Att vi kan svara rätt på frågan betyder ju inte så mycket. Att veta att vi ska ha kunden i fokus är långt ifrån detsamma som att bemöta kunden så att kunden upplever sig vara i fokus.

Nivå 2 = känner för

Nu börjar det likna något. När vi gillar, tycker om, älskar, stimuleras, engageras och får energi av kunskapen så kommer det sannolikt att påverka våra val och beslut, vår motivation, stolthet och intresse av att tillämpa kunskaperna som nu börjar övergå till färdigheter.

Nivå 3 = lever och gör

När våra beteenden bevisar att kunskapen finns där, ja då är det på riktigt. Är den nya kunskapen observerbar i handling och beteende? Märks det tydlig skillnad i resultaten? Då är vi på nivå 3!

Så vad är då en hurbildning ™?

Jag bestämde mig för att ändra på det klena utfallet. I många år har jag föreläst, coachat och utbildat med en övertygelse om att den upplevelsebaserade inlärningen är den som ger mest effekt. Det är ju en sak att förstå och en annan sak att tillämpa.

I mina tidigaste år var jag så ivrig att leverera värde och nytta att jag ofta överöste publik och deltagare med kunskap, information och fakta men med tiden blev jag mer och mer uppmärksam på att det blev mycket bättre effekt när jag började väva in övningar, tid för reflektion och hjälpte deltagarna att träna.

Därför designar jag numer det mesta jag gör för att deltagarna ska få mer VARFÖR och HUR i kombination med ett kärnfullt VAD.

Kunskap är värdelös ...så länge den inte omsätts i handling - Hurbildning med Johan Dahl Utveckling

Jag kallar det hurbildning ™

och ambitionen är att du ska kunna gå från ord till handling i din vardag och därmed omvandla dina nyvunna insikter, kunskaper och idéer till tillämpbara färdigheter på bästa sätt.

Konsekvenser

En konsekvens är att effekterna blir så fantastiskt mycket bättre.

En annan konsekvens är att det tar tid. Vi kan ändra riktning på ett ögonblick men för att få in nya beteenden, vanor och rutiner som ledder till hållbara resultat behöver vi investera tid och energi.

Därför är en annan konsekvens att du som kund, åhörare eller deltagare behöver ta eget ansvar för att göra den investeringen.

For things to change you have to change. Hurbildning Johan Dahl Utveckling

Är du beredd att ta det ansvaret så är allt möjligt möjligt

Om inte bör du välja en annan kurs eller utbildning.

Aktuella hurbildningar

Levla ditt ledarskap - Johan Dahl

Levla ditt ledarskap

Konsten att leda sig själv, kommunicera bättre och få andra att prestera – en utvecklingsresa.

Sälj mindre, dubbla din försäljning - Johan Dahl

Försäljning

Ett 6 månaders utvecklingsprogram som blandar inspiration och konkreta verktyg för resultat som både känns i kroppen och syns på sista raden. 21 steg till ökad försäljning, bättre lönsamhet, fler och nöjdare kunder och ett rikare liv!